Style OptionsClose X
 • slider  เทศบาลตำบลท่าจำปี ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Thajampee Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลท่าจำปีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ 27 เม.ย. 2565 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 15 มี.ค. 2565 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 15 มี.ค. 2565 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 15 มี.ค. 2565 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 15 มี.ค. 2565 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 15 มี.ค. 2565 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2564 โดย ADMIN

เผยแพร่เมื่อ 7 พ.ค. 2564 โดย ADMIN

นายกเทศมนตรี

  นายพิจิตร อ้อยลี
  นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี

ปลัดเทศบาล

  นายสมบัติ อับดุลอารีย์
  ปลัดเทศบาลตำบลท่าจำปี

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ “เทศบาลตำบลท่าจำปี” โดยการตอบ แบบวัดความรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ssnlay ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

  เทศบาลตำบลท่าจำปี

  ขอเชิญชวนผู้มาใช้บริการ ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ซึ่งจัดทำ โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

  ในวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566


แจ้งเหตุด่วน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พบปัญหา ? แจ้งได้